Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.sp.pierzchnica.pl

Adres artykułu: www.bip.sp.pierzchnica.pl/artykuly/46

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ORAZ UNIWAŻNIENIE ZADANIA. "SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIERZCHNICY"

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz unieważnienie zadania 3