Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.sp.pierzchnica.pl

Adres artykułu: www.bip.sp.pierzchnica.pl/artykuly/22

Ogłoszenie przetargu na "Dostawę produktów spożywczych"

ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ 24aa
załącznik nr 1a - art. spożywcze
załącznik nr 1b - mięso i wędliny
załącznik nr 1c - drób
załącznik nr 1d - warzywa i owoce
załącznik nr 1e - mrożonki
załącznik nr 1f - pieczywo
załącznik nr 1g - nabiał
załącznik nr 1h - jaja
załącznik nr 2a  - oferta
załącznik nr 2b - oferta
załącznik nr 2c - oferta
załącznik nr 2d - oferta
załącznik nr 2e - oferta
załącznik nr 2f - oferta
załącznik nr 2g - oferta
załącznik nr 2h - oferta
załącznik nr 3 oświadczenie warunki - udziału w postępowaniu
załącznik nr 4 oświadczenie podstawy wykluczenia
załącznik nr 5 grupa kapitałowa
załącznik nr 6 wzór umowy
załącznik nr 7 oświadczenie o nienaruszeniu obowiązków - - po modyfikacji