Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.sp.pierzchnica.pl

Adres artykułu: www.bip.sp.pierzchnica.pl/artykuly/12

Ogłoszenie przetargu na "Dostawę produktów spożywczych"

ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ 24aa
ZaE_D_cznik nr 4_oswiadczenie-podstawy-wykluczenia
zalacznik 1a - art spożywcze
zalacznik 1b -mięso i wędliny
zalacznik 1c - drób
zalacznik 1d - warzywa i owoce
zalacznik 1e - mrożonki
zalacznik 1f - pieczywo
zalacznik 1g - nabiał
zalacznik 1h - jaja
załącznik nr 2a  - oferta
załącznik nr 2b - oferta
załącznik nr 2c - oferta
załącznik nr 2d - oferta
załącznik nr 2e - oferta
załącznik nr 2f - oferta
załącznik nr 2g - oferta
załącznik nr 2h- oferta
załącznik nr 5 grupa kapitałowa
załącznik nr 6 wzór umowy
załącznik nr 7 oświadczenie o nienaruszeniu_obowiązków - - po modyfikacji