Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Głównego Księgowego w Szkole Podstawowej w Pierzchnicy

Wyświetl stronę główną » Nabór na wolne stanowisko urzędnicze » Ogłoszenie konkursu na stanowisko Głównego Księgowego w Szkole Podstawowej w Pierzchnicy

Podtytuł: Zarządzenie Dyrektora SP w Pierzchnicy

Zarządzenie nr  1/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. S. Kard. Wyszyńskiego w Pierzchnicy   z dnia 12 września 2019 roku  w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Szkole Podstawowej

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (tj. Dz. U. z 2018 poz. 996 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z póżn. zmianami) oraz Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej im. S. Kard. Wyszyńskiego w Pierzchnicy zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Szkole Podstawowej

2. Regulamin naboru jest dostępny w sekretariacie szkoły.

 3. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wyżej wymienione stanowisko, powołuje się Komisję Rekrutacyjną w składzie:

 Dyrektor Szkoły Podstawowej –Piotr Makuch- Przewodniczący Komisji,

Skarbnik Miasta i Gminy Pierzchnica -Krzysztof Cieślak–  Członek

Inspektor ds. pracowniczych – Ewa Kozub  – Sekretarz

§ 3

 Wykonanie zarządzenia powierza się powołanej komisji rekrutacyjnej.

§ 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy

Piotr Makuch

Informacje

Rejestr zmian

2019-09-12 14:12

Dodanie artykułu - Piotr Makuch

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Pierzchnicy
26-015 Pierzchnica,
ul. Kard.S.Wyszyńskiego 5
woj. świętokrzyskie 
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.